Centrum Psychologii i Neuropsychologii Stosowanej "MARBET"

Beata Ledwoch i Marian Ledwoch S.C.

ul. Chmielna 2

20-079 Lublin

Telefony: 605-584-391, 791-877-008

O nas

Centrum Psychologii i Neuropsychologii Stosowanej „MARBET” w Lublinie

powstało na bazie prowadzonej przez nas w sposób ciągły od 1994 roku własnej działalności gospodarczej w formie najpierw prywatnej pomocy psychologicznej a następnie gabinetu psychologicznego. Od ponad dwudziestu lat świadczymy psychologiczną i neuropsychologiczną pomoc o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym, która obejmuje dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Naszym Klientom oferujemy wysoką jakość usług opartą na profesjonalnej wiedzy i bogatym doświadczeniu zawodowym. Nasze zawodowe credo brzmi:

Być dobrym wiatrem pod skrzydłami osób, którym pomagamy

W ramach Centrum poszerzyliśmy dodatkowo zakres naszych dotychczasowych usług o obszar psychologicznych i neuropsychologicznych szkoleń dla różnych grup zawodowych oraz konsultacji świadczonych klientom i ich rodzinom oraz innym specjalistom. Utworzyliśmy również pracownię metod psychologicznych, której zadaniem jest konstruowanie i sprzedaż nowych metod diagnostycznych, a także opracowywanie materiałów i książek przydatnych w codziennej praktyce psychologicznej.

Nasze profile

Beata Ledwoch

dr Beata Ledwoch

psycholog, neuropsycholog

Wykładowca akademicki, biegły sądowy w zakresie psychologii i diagnozy neuropsychologicznej przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, przewodnicząca sekcji neuropsychologii sądowej w Polskim Towarzystwie Neuropsychologicznym. Współtwórczyni i współwłaścicielka Centrum Psychologii i Neuropsychologii Stosowanej „MARBET” w Lublinie, w którym prowadzi własną, prywatną praktykę.

Laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień naukowych: Nagrody Rektora UMCS za pracę naukową, Dyplomu Virtuti Medicinali i Nagrody Copernicus Prize 2006 przyznanych w dowód uznania za osiągnięcia naukowe w dziedzinie neuropsychologii przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny psychologii oraz neuropsychologii klinicznej i sądowej. Współredaktorka książki pt. „Wybrane zagadnienia z psychologii sądowej”. Wygłosiła kilkadziesiąt referatów naukowych na konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz była organizatorką i współorganizatorką kilkunastu z nich.

Wykładała w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prowadziła również w ramach klinicznej specjalizacji psychologów szkolenia z neuropsychologii organizowane przez ośrodki w Gliwicach oraz w Lublinie. Aktualnie współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Katowicach.

Stale łączy pracę naukową z praktyką psychologiczną oraz neuropsychologiczną.

Marian Ledwoch

dr Marian Ledwoch

Psycholog

Wykładowca akademicki, współtwórca i współwłaściciel Centrum Psychologii i Neuropsychologii Stosowanej „MARBET” w Lublinie, w którym prowadzi własną, prywatną praktykę.

Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień naukowych: Nagrody Rektora KUL za pracę doktorską, Nagrody Indywidualnej III stopnia za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej przyznanej przez Rektora KUL, Dyplomu Virtuti Medicinali i Nagrody Copernicus Prize 2008 przyznanych w dowód uznania za osiągnięcia naukowe w dziedzinie neuropsychologii przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej przyznanego za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny psychologii klinicznej i osobowości, psychologii sądowej, neuropsychologii oraz metodologii psychologii. Autor monografii naukowej pt. „Egzystencjalne aspekty depresji” oraz współredaktor dwóch książek: „Problemy człowieka chorego” oraz „O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (Tom II.)”. Wygłosił kilkadziesiąt referatów naukowych na konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym oraz był organizatorem i współorganizatorem kilkunastu z nich.

Skonstruował narzędzia diagnostyczno-badawcze dotyczące problematyki psychologii egzystencjalnej, klinicznej, sądowej i osobowości oraz współtworzył baterię testów dla celów selekcyjno-rekrutacyjnych o nazwie „Electa”.

Wykładał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Akademii Medycznej w Lublinie, Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium” w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prowadził również w ramach klinicznej specjalizacji psychologów szkolenia z psychologicznej diagnostyki zaburzeń psychicznych organizowane przez ośrodki w Gliwicach oraz w Lublinie.

Aktualnie współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Katowicach

Stale łączy pracę naukową z praktyką psychologiczną.

Co oferujemy

Diagnoza i pomoc psychologiczna

w kryzysach psychologicznych, trudnościach osobowościowych, stanach depresyjnych, lękowych, nerwicowych, zaburzeniach psychicznych, zaburzeniach osobowości, kryzysach małżeńskich, rodzinnych oraz problemach sądowych.

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

osób z dysfunkcjami mózgu doświadczających zaburzeń w sferach: językowej, poznawczej, wykonawczej, emocjonalno-osobowościowej

Poradnictwo psychologiczne

dla rodzin pacjentów neurologicznych lub osób poszukujących wsparcia i pomocy w rozwiązaniu własnego kryzysu egzystencjalnego, małżeńskiego, czy rodzinnego, a także dla osób dążących do pogłębienia jakości własnego życia i rozwoju własnego potencjału twórczego

Konsultacje

w dziedzinie psychologii i neuropsychologii, np. neuropsychologiczno-sądowe dla rodzin pacjentów oraz dla innych specjalistów: psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, etc. lub studentów i doktorantów w kwestiach metodologiczno-naukowych

Szkolenia

z zakresu psychologii i neuropsychologii sądowej, klinicznej oraz psychologii osobowości dla studentów i różnych grup zawodowych: psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, kuratorów, etc.

Sprzedaż testów i książek lub internetowy dostęp

do konstruowanych przez nas psychologicznych metod diagnostyczno-badawczych i opracowywanych przez nas materiałów, prezentacji oraz książek z dziedziny psychologii klinicznej, sądowej, neuropsychologii oraz psychologii osobowości.

Witryna

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w szerokiej bazie oferowanych przez nasze Centrum szkoleń z zakresu psychologii klinicznej, sądowej, neuropsychologii oraz psychologii osobowości. W szkoleniach kładziemy przede wszystkim nacisk na aplikacyjne aspekty współczesnej wiedzy psychologicznej oraz kształtowanie u uczestników kursu specjalistycznych umiejętności praktycznych.

Szczegółowy program i termin danego szkolenia jest zamieszczany w niniejszej witrynie szkoleń w dziale aktualności a tematyka odbytych już szkoleń wraz z pamiątkowymi zdjęciami ich uczestników znajduje się w dziale galeria.

W zależności od potrzeb osób zainteresowanych określoną tematyką warsztatu szkoleniowego może on mieć charakter indywidualny lub grupowy!

Głównym miejscem prowadzonych przez nas szkoleń jest nasza siedziba znajdująca się w centrum Lublina przy ul. Chmielnej 2 (budynek naprzeciwko Kliniki Okulistycznej).

Z dobrze zorganizowanymi grupami osób możemy negocjować również warunki szkoleń wyjazdowych!

Zgłoszenia należy dokonywać w formie mailowej pisząc na adres:

ledwoch@hotmail.com lub dzwoniąc albo wysyłając smsa na numer tel.kom.: 791-877-008

CERTYFIKATY UCZESTNICTWA w warsztatach szkoleniowych można odebrać po zakończeniu danego szkolenia.

Metody psychologiczne i książki

Na stronie naszego Centrum znajdą się w dziale witryna metod psychologicznych informacje dotyczące sprzedaży lub internetowego dostępu do skonstruowanych przez nas testów pozwalających użytkownikom na realizację ich celów diagnostycznych, badawczych, selekcyjno-rekrutacyjnych lub samorozwojowych (lepsze poznanie siebie, własnej osobowości, swoich mocnych i słabszych stron). Aktualnie prowadzone są prace nad ich informatyczną stroną ułatwiającą szybkie dokonywanie niezbędnych obliczeń, graficzną prezentację uzyskanych za ich pomocą wyników oraz pomoc w ich interpretacji.

Na internetowej stronie naszego Centrum w dziale witryna materiałów i książek będzie również informacja dotycząca sprzedaży lub internetowego dostępu do przygotowanych przez nas materiałów i prezentacji z konferencji naukowych, warsztatów szkoleniowych oraz opracowanych przez nas e-książek z dziedziny psychologii klinicznej, sądowej, osobowości oraz neuropsychologii.

Witryna szkoleniowa

dddd

Aktualności

 

Witryna metod psychologicznych

 

Witryna materiałów i książek